Prirodne vrednosti

14.05.2019.

Hidrologija i klima

Hidrološke karakteristike Fruške gore Hidrografska mreža Fruške gore veoma je gusta i relativno pravilno raspoređena. Površinske vode su predstavljene izvorima, vrelima, gustom rečnom mrežom, barama i veštačkim jezerima. Hidrografija ove planine rezultat je relativno velike… Pročitaj više

14.05.2019.

Gljive

Gljive, kao jedno od tri "viša" carstva, pored flore i faune, sačinjavaju tzv. fungiju, grupu razlagača, mineralizatora organske materije, izuzetno značajnu u procesima kruženja materije i energije u prirodi. Na Fruškoj gori gljive žive na pašnjacima, u ritovima,… Pročitaj više

14.05.2019.

Životinje

Životinjski svet Fruške gore veoma je bogat i raznovrstan. Fauna beskičmenjaka (Invertebrata) je relativno slabo proučena. Najviše istraživane grupe beskičmenjaka na Fruškoj gori su: Nematoda, Cl. Trematodes, Cl. Oligochaeta, Cl. Arachnida (Acarina), Cl. Crustacea (Copepoda… Pročitaj više

14.05.2019.

Biljke

Flora Flora Fruške gore je veoma raznolika i specifična. Na prostoru uže zone Nacionalnog parka raste oko 1000 vrsta biljaka, a njihov ukupan broj, zajedno sa biljkama na prostoru zaštitne zone, prelazi cifru od 1500 vrsta. Ovako velikom raznovrsnošću Fruška gora može da… Pročitaj više

14.05.2019.

Geografija i geologija

Fruška gora se nalazi između 45° 0’ i 45° 15’ severne geografske širine i između 16° 37’ i 18° 01’ istočne geografske dužine. Prostire se između Dunava i Save u uporedničkom pravcu. Ovaj planinski venac na jugu Panonske nizije ima… Pročitaj više

Top