Javne nabavke

Javne nabavke

14.05.2019.

Plan javnih nabavki za 2015. godinu -  Plan 2015

Izmenjen Plan javnih nabavki za 2015. godinu -  Plan 2015

Izmenjen Plan javnih nabavki za 2015. godinu -  Plan 2015

Pravilnik o uređivanju postupka javne nabavke u JP "Nacionalni park Fruška gora"

Plan javnih nabavki za 2016. godinu -  Plan 2016

Izmenjen Plan nabavki za 2016. godinu - Plan 2016

Izmenjen Plan nabavki za 2016. godinu - Plan 2016

Tehnička izmena Plana nabavki za 2016. godinu - Plan 2016

Plan nabavki za 2017.godinu Plan 2017

Izmenjen Plan nabavki za 2017.godinu Plan 2017

Izmenjen Plan nabavki za 2017.godinu Plan 2017

Izmena Plana Plan 2017

Izmena Plana Plan 2017

Izmena Plana Plan 2017

Plan nabavki Plan 2018

Odluka o usvajanju Plana nabaki Odluka

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

Izmenjen Plan nabavki Plan 2018

2019

Plan nabavki Plan 2019

odluka o usvajanju Plana 2019

Izmenjen Plan nabavki Plan 2019

Izmenjen Plan nabavki Plan 2019

Br. javne nabavke: 1-7-OU-OS/2018
Predmet javne nabavke: nabavka usluga na unapređivanju šuma za 2019.godinu

Rok za podnošenje ponuda: 27.12.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Br. javne nabavke: 1-8-OU-OS/2018
Predmet javne nabavke: nabavka usluga na gajenju šuma za 2019.godinu

Rok za podnošenje ponuda: 28.01.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju OC

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Prodaja dubećeg drveta (na panju) i kod panja
Rok za podnošenje ponuda: 04.02.2019. godine do 11,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 31.01.2019.godine

Konkursna dokumentacija

Oglas

Br. javne nabavke: 1-1-OD-OS/2019
Predmet javne nabavke: Nabavka vozila, u dve partije

Rok za podnošenje ponuda: 04.03.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma: Partija 1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma: Partija 2

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma: Partija 2

Br. javne nabavke: 2-2-MND-OS/2019
Predmet javne nabavke: Nabavka plastič.pločica i propratn.alata, u dve partije

Rok za podnošenje ponuda: 12.02.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma: Partija 1

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma: Partija 2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 2

Obaveštenje o zaklj.narudžbenicama za prvi kvartal 2019.g

Br. javne nabavke: 2-1-MNU-U/2019
Predmet javne nabavke: usluge marketinga

Rok za podnošenje ponuda: 18.02.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Br. javne nabavke: 2-3-MNU-OS/2019
Predmet javne nabavke: usluge tekućeg održavanja objekata

Rok za podnošenje ponuda: 27.02.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Br. javne nabavke: 2-5-MNU-OS/2019
Predmet javne nabavke: usluge održavanja i popravke vozila

Rok za podnošenje ponuda: 28.02.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju OS

Obaveštenje o zaklj.narudžbenicama za prvi kvartal 2019.g

Prodaja drveta kod panja
Rok za podnošenje ponuda: 18.02.2019. godine do 10,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 14.02.2019.godine

Oglasna dokumentacija Beočin

Oglasna dokumentacija Vrdnik

Oglas

Prodaja drveta kod panja
Rok za podnošenje ponuda: 25.02.2019. godine do 09,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 22.02.2019.godine

Oglasna dokumentacija Beočin

Oglas

Prodaja drveta na panju i kod panja
Rok za podnošenje ponuda: 28.02.2019. godine do 09,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 27.02.2019.godine

Oglasna dokumentacija Ležimir

Oglas

Br. javne nabavke: 2-7-MNU-OS/2019
Predmet javne nabavke: usluge tekućeg održavanja objekata

Rok za podnošenje ponuda: 21.03.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Br. javne nabavke: 2-6-MNU-OS/2019
Predmet javne nabavke: usluge održavanja terena, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 22.03.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS - partija 1

Odluka o zaključenju OS - partija 2

Prodaja drveta na panju
Rok za podnošenje ponuda: 18.03.2019. godine do 09,00 časova

Oglas se objavljuje u dnevnom listu Dnevnik 15.03.2019.godine

Oglasna dokumentacija Ležimir

Oglas

Br. javne nabavke: 1-2-UO-OS/2019
Predmet javne nabavke: usluge rasadničke proizvodnje

Rok za podnošenje ponuda: 19.04.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju OS

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Br. javne nabavke: 2-4-MND-OS/2019
Predmet javne nabavke: nabavka sadnica, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 01.04.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS - partija 1

Odluka o zaključenju OS - partija 2

Br. javne nabavke: 2-8-MNU-OS/19
Predmet javne nabavke: Uslige tehničkog ispitivanja i obuke

Rok za podnošenje ponuda: 12.04.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS - partija 1

Odluka o zaključenju OS - partija 2

Odluka o zaključenju OS - partija 3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 3

Br. javne nabavke: 2-9-MND-OS/19
Predmet javne nabavke: Radne mašine

Rok za podnošenje ponuda: 15.04.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Br. javne nabavke: 2-10-MND-OS/19
Predmet javne nabavke: Gume za vozila i oprema za vozila, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 17.04.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS - partija 1

Odluka o zaključenju OS - partija 2

Odluka o zaključenju OS - partija 3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 3

Br. javne nabavke: 1-3-OD-OS/19
Predmet javne nabavke: Nabavka goriva

Rok za podnošenje ponuda: 13.05.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS

Br. javne nabavke: 2-11-MNU-OS/19
Predmet javne nabavke: Usluge štampa, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 23.04.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju OS - partija 1

Odluka o zaključenju OS - partija 2

Odluka o zaključenju OS - partija 3

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 2

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu: Partija 3

Br. javne nabavke: 2-12-MND-OS/19
Predmet javne nabavke: Radne mašine

Rok za podnošenje ponuda: 03.05.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Br. javne nabavke: 2-13-MND-OS/19
Predmet javne nabavke: Računari i računarska oprema, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 23.05.2019.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Arhiva javnih nabavki 2013  2014 2015 2016 2017 2018

Top