Природне вредности

14.05.2019.

Хидрологија и клима

Хидролошке карактеристике Фрушке горе Хидрографска мрежа Фрушке горе веома је густа и релативно правилно распоређена. Површинске воде су представљене изворима, врелима, густом речном мрежом, барама и вештачким језерима. Хидрографија ове планине резултат је релативно велике… Прочитај више

14.05.2019.

Гљиве

Гљиве, као једно од три "виша" царства, поред флоре и фауне, сачињавају тзв. фунгију, групу разлагача, минерализатора органске материје, изузетно значајну у процесима кружења материје и енергије у природи. На Фрушкој гори гљиве живе на пашњацима, у ритовима,… Прочитај више

14.05.2019.

Животиње

Животињски свет Фрушке горе веома је богат и разноврстан. Фауна бескичмењака (Invertebrata) је релативно слабо проучена. Највише истраживане групе бескичмењака на Фрушкој гори су: Nematoda, Cl. Trematodes, Cl. Oligochaeta, Cl. Arachnida (Acarina), Cl. Crustacea (Copepoda… Прочитај више

14.05.2019.

Биљке

Флора Флора Фрушке горе је веома разнолика и специфична. На простору уже зоне Националног парка расте око 1000 врста биљака, а њихов укупан број, заједно са биљкама на простору заштитне зоне, прелази цифру од 1500 врста. Овако великом разноврсношћу Фрушка гора може да… Прочитај више

14.05.2019.

Географија и геологија

Фрушка гора се налази између 45° 0’ и 45° 15’ северне географске ширине и између 16° 37’ и 18° 01’ источне географске дужине. Простире се између Дунава и Саве у упоредничком правцу. Овај планински венац на југу Панонске низије има… Прочитај више

Top